სწრაფი ნავიგაცია

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და წარმოება

მიმდინარე ანგარიშის ტიპი უნივერსალური სტანდარტული
ანგარიშის გახსნა უფასო 10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება 1 ლარი (თვეში) 1.5 ლარი (თვეში)
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ლარში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 1 ლარი 0.07%, მინ. 1 ლარი
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 10.000 ლარამდე თანხის სასწრაფო რეჟიმით გადარიცხვა 0.1% მინ. 2 ლარი  
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა აშშ დოლარში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.2%, მინ. 10 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.2%, მინ. 10 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.3% მინ. 30 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.3% მინ. 30 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ევროში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.2%, მინ. 15 ევრო მაქს. 500 ევრო 0.2%, მინ. 15 ევრო მაქს. 500 ევრო
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.3% მინ. 40 ევრო და მაქს. 500 ევრო 0.3% მინ. 40 ევრო და მაქს. 500 ევრო
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ფუნტი სტერლინგში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.2%, მინ. 10 ფუნტი სტერლინგი მაქს. 400 ფუნტი სტერლინგი 0.2%, მინ. 10 ფუნტი სტერლინგი მაქს. 400 ფუნტი სტერლინგი
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.3% მინ. 30 ფუნტი სტერლინგი და მაქს. 400 ფუნტი სტერლინგი 0.3% მინ. 30 ფუნტი სტერლინგი და მაქს. 400 ფუნტი სტერლინგი
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ჩინურ იუანში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.2% მინ. 100 ჩინური იუანი  და მაქს. 1000 ჩინური იუანი 0.2% მინ. 100 ჩინური იუანი  და მაქს. 1000 ჩინური იუანი
     
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა უცხოურ ვალუტაში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.3%, მინ. 50 ლარი მაქს. 1000 ლარი 0.3%, მინ. 50 ლარი მაქს. 1000 ლარი
     
მიმდინარე ანგარიშის გაუხსნელად თანხის ერთჯერადი გადარიცხვა    
ლარი 0.1%, მინ. 1 ლარი  
ნაღდი თანხის შემოტანა მიმდინარე ანგარიშზე    
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი უფასო უფასო
     
შვეიცარიული ფრანკი უფასო
სხვა უცხოური ვალუტა იხილეთ აქ

კომუნალური თუ სხვა სახის მომსახურების თუ პროდუქტის გაწევისთვის/მიღებისთვის გათვალისწინებული გადასახადების, ნაღდი თუ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, მიღებასთან დაკავშირებული ოპერაციები

ბანკი განსაზღვრავს ინდივიდუალურად ბანკი განსაზღვრავს ინდივიდუალურად

შესრულებული დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება/დეტალების დაზუსტება-მოძიება

შესრულებული სავალუტო საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება/დეტალების დაზუსტება-მოძიება 35 ლარი

თანხის განაღდება

მიმდინარე ანგარიშის ტიპი უნივერსალური სტანდარტული
ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში    
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.5%, მინ. 0.2 ლარი -
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (ლარი)
≤ 1500 – 1%, მინ. 1 ლარი
> 1500 – 0.6%, მინ. 0.5 ლარი
 
უფასო*
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი/შვეიცარიული ფრანკი) 0.6%, მინ. 0.5 ლარი უფასო*
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი/უნაღდო ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (სხვა უცხოური ვალუტა) 0.6%, მინ. 0.5 ლარი
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში პლასტიკური ბარათის გარეშე ერთჯერადად თანხის განაღდება ***  3%, მინ. 3 ლარი

_

საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება 0.6%, მინ. 0.5 ლარი 0.6%, მინ. 0.5 ლარი

„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება

0.6%, მინ. 0.5 ლარი -
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
ბანკომატებში თანხის განაღდება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში    
საქართველოს ბანკის ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.2%, მინ. 0.2 ლარი -
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.5%, მინ. 0.2 ლარი -
სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით (Visa/MasterCard) თანხის განაღდება    
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით თანხის განაღდება ბანკომატებში უფასო  
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით თანხის განაღდება სერვისცენტრებში 2.5%, მინ. 0.5 ლარი  
 

*მხოლოდ იმ სერვისცენტრის ფარგლებში, სადაც გაიხსნა ანგარიში და ნაღდი ფულის სახით იყო შეტანილი თანხა.

**„ ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში ჩართული ბანკებია: საქართველოს ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, ბითიეი ბანკი და ბანკი კონსტანტა.

*** იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ბარათს ვადა აქვს გასული

სადებეტო ბარათები

პლასტიკური ბარათების (Visa/MasterCard) ღირებულება

1-წლიანი ძირითადი/დამატებითი ბარათის ღირებულება  
MasterCard Standard/Visa Classic 40 ლარი
MasterCard/Visa Gold 110 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 450 ლარი
2-წლიანი ძირითადი/დამატებითი ბარათის ღირებულება  
Cirrus Maestro/Visa Electron * 10 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 50 ლარი
MasterCard/Visa Gold 150 ლარი
ექსპრესბარათი 9 ლარი (წელიწადში)**
Love Card შესაბამისი ბარათის ღირებულებას +15 ლარი

American Express Rewards Card

 
ანგარიშის გახსნა / ანგარიშის მომსახურება უფასო
ძირითადი / დამატებითი ბარათის ღირებულება 40 ლარი (წელიწადში)
საკომისიო ადგილობრივ / საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტებში 0%
განაღდების დღიური ლიმიტი 3000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
საქართველოს ბანკის ბანკომატით განაღდების საკომისიო 0.3% , მინ 0.3 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
საზღვარგარეთ ბანკომატით განაღდების საკომისიო 3.9% , მინ 3,9 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრში განაღდების საკომისიო 0,6%, მინ 0,6 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში


საკრედიტო ბარათები


American Express Blue Card

განაცხადის განხილვის საკომისიო 5 ლარი
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 25 ლარი
საკომისიო საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%
განაღდების დღიური ლიმიტი ბანკომატებში 1500 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში

შეუზღუდავი
განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის ბანკომატებსა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი*  სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 22%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36%

* გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

American Express ბარათი

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
საკრედიტო ლიმიტი 1500-6000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 1500 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი*

სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 20%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36% 

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში შეუზღუდავი
 საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 2.9 ევრო

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 3.9 ევრო

* გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

American Express Gold ბარათი

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
საკრედიტო ლიმიტი 1500-6000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 4000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი
ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში შეუზღუდავი
ძირითადი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 180 ლარი*
დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 85 ლარი
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 2.9 ევრო

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 3.9 ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი** სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 18%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36%

*პირადი ან პერსონალური საბანკო მომსახურების გაუქმების შემთხვევაში ძირითადი ბარათის მეორე წლის საკომისიო – 300 ლარი.

** გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

 

მინიმალური ნაშთი უნივერსალურ ანგარიშებზე  
Cirrus Maestro/Visa Electron არ მოითხოვება
MasterCard Standard/Visa Classic

არ მოითხოვება

MasterCard/Visa Gold 500 ერთეული, ძირითადი ვალუტის შესაბამისად
MasterCard/Visa Platinum არ მოითხოვება
პლასტიკური ბარათით სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებში ანგარიშსწორების საკომისიო  
ადგილობრივი ობიექტები უფასო
საერთაშორისო ობიექტები უფასო
პლასტიკური ბარათის ბლოკირება  
პლასტიკური ბარათის ლოკალურ სტოპსიაში შეტანა უფასო
პლასტიკური ბარათის საერთაშორისო სტოპსიაში შეტანა 80 ლარი
პლასტიკურ ბარათებთან დაკავშირებული სხვა ტარიფები  
ოვერდრაფტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში* 24%
PIN-ის შეცვლა ბანკომატის საშუალებით უფასო
კონვერტაციის საკომისიო საერთაშორისო ოპერაციებზე შესაბამისი საგადამხდელო სისტემის კურსით 2%
* თუ კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით სხვა პირობები არ არის შეთანხმებული.
 
პლასტიკური ბარათით ბანკომატებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
ნებისმიერი ტიპის პლასტიკური ბარათით ნებისმიერი ბანკის ბანკომატებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი 1 500 ლარი
პლასტიკური ბარათით საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron შეუზღუდავი
MasterCard Standard/Visa Classic შეუზღუდავი
MasterCard/Visa Gold შეუზღუდავი
MasterCard/Visa Platinum შეუზღუდავი
პლასტიკური ბარათით სხვა ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron 20 000 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 40 000 ლარი
MasterCard/Visa Gold 50 000 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 100 000 ლარი
პლასტიკური ბარათით სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებში ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron 20 000 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 50 000 ლარი
MasterCard/Visa Gold 100 000 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 100 000 ლარი
უკონტაქტო აპლიკაციით გადახდის ლიმიტი  
MasterCard-ის ტიპის ბარათისათვის 45 ლარი
VISA -ს ტიპის ბარათისათვის 50 ლარი

დისტანციური მომსახურება

 
ინტერნეტბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1.5 ლარი თვეში*
მობილბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება უფასო
ტელეფონბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება უფასო
SMS ბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში**
ონლაინგადახდები  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება გადახდის ტიპის შესაბამისად
მუდმივი საგადასახადო დავალება  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში*
ავტომატური გადახდები  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში*
დიჯიპასი 50 ლარი (ერთჯერადად)

*ანგარიშთა პაკეტის, კლასიკის შეძენის შემთხვევაში - უფასო

** ანგარიშთა პაკეტის, კლასიკის და სტანდარტის, შეძენის შემთხვევაში - უფასო

 

 

ფულადი გზავნილები

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი

 დსთ- ქვეყნებს გარეთ

გასაგზავნი თანხის მოცულობა საკომისიო
აშშ დოლარი აშშ დოლარი
<50 13
50-100 15
100-200 22
200-300 29
300-400 34
400-500 40
500-750 45
750-1 000 50
1 000-1 500 76
1 500-1 750 81
1 750-2 000 91
2 000-2 500 111
2 500-3 000 121

3000-ის ზემოთ ყოველ 500 აშშ დოლარს ემატება 20 აშშ დოლარი.

 

 

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი“ 

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  

აშშ დოლარი

საკომისიო

აშშ დოლარი

<200

200 - 2 000

1.7%

2 000 - 3 000

1.3%

>3 000

1%

*აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი

სერვისი ,,12-საათიანი გაგზავნა"

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  
აშშ დოლარი

 საკომისიო  
    აშშ დოლარი  

<200

2

200 - 300

1%

300 - 3 000

0.5%

*გარდა თურქმენეთისა.

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი

თურქეთში

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა  საკომისიო 
აშშ დოლარი აშშ დოლარი
<200.00 3%
200.01 - 3,000.00 1.5%
>3000.01 1%
 

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი

ევროზონის ქვეყნებში

გასაგზავნი თანხის მოცულობა
ევრო

საკომისიო
ევრო

<50

13

50 - 100

15

100 - 200

22

200 - 300

29

300 - 400

34

400 - 500

40

500 - 750

45

750 - 1 000

50

1000 - 1 500

75

1500 - 1 750

80

1 750 - 2 000

90

2 000 - 2 500

110

2 500 - 3 000

120

3 000 ევროს ზემოთ ყოველ 500 ევროს ემატება 20 ევრო

დამატებითი მომსახურება:

  • სატელეფონო ან წერილობითი შეტყობინება ფულადი გზავნილის მოსვლის თაობაზე – 3 აშშ დოლარი/ევრო


გზავნილი „ბესტი“ გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო/რუბლი
 

გადარიცხვის საკომისიო

0.5%-დან


გზავნილი „ელვა
 

 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო*

საკომისიო
ლარი

<200

5

200 - 500

7

500 - 1 000

10

1 000 - 1 500

15

1 500 - 2 000

20

2 000 - 2 500

25

2 500 - 5 000

35

5 000 - 25 000**

50

თურქეთში

4% მინ. 8 აშშ დოლარი/ევრო

* აშშ დოლარსა და ევროში გადასარიცხი თანხების საკომისიო დაანგარიშდება კომერციული კურსის მიხედვით ლარში. მაგალითად: 10 000 ევროს გაგზავნისას (1 ევრო = 2 ლარს) თანხის გამგზავნი გადაიხდის 20 000 ლარის გაგზავნის საკომისიოს ევროებში, ანუ 50 ლარის ეკვივალენტს ევროში.
**25 000 ლარის (ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში) ზემოთ თანხის გადარიცხვისას საკომისიო დაანგარიშდება შემდეგნაირად: 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) საკომისიოს დაემატება გადასარიცხი თანხისა და 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) სხვაობის საკომისიო, ცხრილში მითითებული ლიმიტების შესაბამისად. მაგალითად: 30 000 ლარის გაგზავნისას საკომისიო იქნება 50 ლარს (25 000 ლარის საკომისიო) დამატებული 35 ლარი (5 000 ლარის საკომისიო), სულ 85 ლარი.


გზავნილი „ინტელექსპრესი“

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

        გადარიცხვის საკომისიო          

                  1%-დან               

 

გზავნილი „რია

გზავნილის მიმართულება

 საკომისიო  

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

სომხეთი, აზერბაიჯანი,
ბელორუსია, ესტონეთი,
ყაზახეთი, ყირგიზეთი,
ლატვია, ლიტვა,
მოლდავეთი, რუსეთი,
ტაჯიკეთი, უკრაინა,
უზბეკეთი

2.5%, მინ. 4 აშშ დოლარი/ევრო

სხვა ქვეყნები

4%, მინ. 6 აშშ დოლარი/ევრო

Description: Anchor

გზავნილი „მანიგრამი“ 

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

<100

2

100 - 2 000

1.5%

2 000 - 3 000

1.2%

3 000 - 10 000 აშშ დოლარი/7 000 ევრო

1%

*სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.

დსთ- ქვეყნებს გარეთ

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

საკომისიო 

აშშ დოლარი

  აშშ დოლარი   

      ევრო      

<50

9

3

50 - 100

12

5

100 - 200

20

9

200 - 300

25

12

300 - 400

30

16

400 - 500

35

20

500 - 750

40

28

750 - 1 000

45

37

1 000 - 1 500

70

45

1 500 - 1 750

75

53

1 750 - 2 000

85

60

2 000 - 2 500

100

70

2 500 - 3 000

115

74

3 000 - 3 500

135

78

3 500 - 4 000

155

80

4 000 - 4 500

175

90

4 500 - 5 000

195

100

5 000 - 5 500

215

110

5 500 - 6 000

235

120

6 000 - 6 500

255

130

6 500 - 7 000

275

140

7 000 - 10 000

295

 -

გზავნილი "ზოლოტაია კორონა"

 გზავნილის მიმართულება  

  საკომისიო

თურქეთი, ჩინეთი

1.5%

რუსეთი, უკრაინა

1%, მაქს.
40 აშშ დოლარი/30 ევრო

ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი,
უზბეკეთი

1%, მაქს. 30
აშშ დოლარი/30 ევრო

სხვა ქვეყნები 

1%

 

გზავნილი „იუნისტრიმი

 გზავნილის მიმართულება 

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

 საკომისიო 

„იუნისტრიმის“ ფილიალები

<3 000 აშშ დოლარი/ნებისმიერი
მოცულობის თანხა ევროში

1%

>3 000 აშშ დოლარი

30 აშშ დოლარი

დსთ-ს ქვეყნები

<3 000 აშშ დოლარი/ევრო

1%

>3 000 აშშ დოლარი/ევრო

35 აშშ დოლარი/ევრო

სხვა ქვეყნები

 

1.3%-დან

 

 

 

გზავნილი „კონტაქტი


 გზავნილის მიმართულება 

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

 საკომისიო
 აშშ დოლარი/ევრო 

რუსეთი, აზერბაიჯანი, 
ბელორუსია,საქართველო,
მოლდავეთი, უზბეკეთი,
უკრაინა, ლატვია, ლიტვა, 
ესტონეთი

< 4 000 აშშ დოლარი/3 000 ევრო

1%

4 000 - 20 000 აშშ დოლარი
3 000 - 20 000 ევრო

40 აშშ დოლარი
30 ევრო

საქართველოს ბანკის
სერვისცენტრებსა და
 სისტემა „კონტაქტში” ჩართულ
სხვა ნებისმიერ მონაწილე მხარეს
შორის

≤10 000

3%

 


 

 

ცნობის გაცემა

  აქტიურ ანგარიშებთან დაკავშირებით დახურულ ანგარიშებთან დაკავშირებით
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშის (არ)არსებობის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ბრუნვის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის შესახებ* 10 ლარი 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) უფასო უფასო
ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)** 20 ლარი 30 ლარი
საბუთების ამოღება    
საბუთები 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო 10 ლარი
საბუთები 1 თვიდან 1 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 5 ლარი 20 ლარი
საბუთები 1 წლიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი 30 ლარი
საბუთები ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 ლარი 40 ლარი
სხვა ცნობის გაცემა    
ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ – 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი  
ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ – 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 ლარი  
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე საკრედიტო დავალიანების (არ)არსებობის შესახებ* 10 ლარი  
საკრედიტო/ანაბრის/სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულების (სასესხო, გენ. ლიმიტის, გირავნობის, იპოთეკის და ა.შ ხელშეკრულებები) ასლის გაცემა უფასო  
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან გვერდების რაოდენობის შესაბამისადნ – 1 გვერდის ღირებულება 1 – ლარი,
მაგრამ ერთჯერადად გაცემული ასლის ღირებულება – არანაკლებ 10 ლარისა

* ცნობის საფასურს კლიენტის იხდის შემდეგ შემთხვევებში:

- კლიენტს არ უფიქსირდება პირადი ვალდებულება, მაგრამ არის თავდები
- კლიენტს ოდესღაც ჰქონდა პირადი ვალდებულება, რომელიც დაფარულია და ითხოვს ცნობას დაფარული სესხის დეტალებზე
- კლიენტს არ უფიქსირდება პირადი ვალდებულება

**კლიენტს ცნობა გადაეცემა უფასოდ, თუ:

კლიენტს აქვს მიმდინარე პირადი ვალდებულება და ამავდროულად არის თავდებიც

 

 

ვალუტის გაცვლითი ოპერაციები

ბანკის კომერციული კურსით უფასო

ფასიანი ქაღალდებით მომსახურება

კლიენტის დავალებით სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე შეძენა, მეორად ბაზარზე ყიდვა, გაყიდვა, გასხვისება დისკონტის 5%, მინ. 20 ლარი, მაქს 100 ლარი
   

ქაღალდის კუპიურებისა და მონეტების გადაცვლა

 ეროვნული ვალუტის გადაცვლა სხვა ნომინალზე უფასო
 ეროვნული ვალუტის მონეტის გადაცვლა უფასო
უცხოური ვალუტის გადაცვლა სხვადასხვა ნომინალზე თუ თანხა ≤ 3000 ლარის ექვივალენტს უფასო
უცხოური ვალუტის გადაცვლა სხვადასხვა ნომინალზე თუ თანხა > 3000 ლარის ექვივალენტზე თანხის (უცხოური ვალუტა) 0.2%

ბანკნოტების შემოწმება

ბანკნოტების შემოწმება ნომინალის 0.1%, მინ. 5 ლარი