სწრაფი ნავიგაცია


EXPRESS BANK-ში EXPRESS BANK-ის გადახდის აპარატით სარგებლობა მარტივია
 

EXPRESS BANK-ის 3 000-მდე გადახდის აპარატი შეგხვდებათ ყველგან  ყველა უბანში, ქუჩასა თუ გამზირზე, მაღაზიასა თუ მომსახურების ობიექტში.
EXPRESS BANK-ის გადახდის აპარატით საბანკო ოპერაციებს შეასრულებთ როგორც უბარათოდ, ასევე ბარათით.


რომელი მომსახურებით ისარგებლებთ უბარათოდ?
 

შეიტანთ ანგარიშზე თანხას;
 
დაფარავთ სესხს;
 
შეავსებთ მობილურის ბალანსს საკომისიოს გადახდის გარეშე;
 
გადაიხდით კომუნალურ, სატელეფონო, საკაბელო, ციფრული ტელევიზიისა და ასევე სხვა გადასახადებს;
 
გაიღებთ ქველმოქმედებისათვის თანხას და სხვ.


რომელი მომსახურებით ისარგებლებთ ბარათით? 
 

შეამოწმებთ თქვენს ანგარიშზე ინფორმაციას;
 
დაფარავთ საკრედიტო ბარათის, Express კრედიტისა და სხვა სესხების დავალიანებას;
 
შეიტანთ თანხას ანგარიშზე, საკრედიტო ბარათსა და ანაბარზე;
 
შეავსებთ მობილურის ბალანსს, გადაიხდით კომუნალურ და სხვა მომსახურებას;
 
გადაცვლით დაგროვებულ PLUS ქულებს უფასო მგზავრობაზე, მობილურის, კომუნალური მომსახურების, სახლის ტელეფონის, საკაბელო ტელევიზიისა და ინტერნეტის ბალანსზე;
 
გაიაქტიურებთ Express კრედიტს და სხვ.

 

 

ბანკში პირველად