სწრაფი ნავიგაცია

20 მაისი
2016

გაფრთხილება!

06 მაისი
2016

9 და 12 მაისს სერვისცენტრების მუშაობის განრიგი

05 მაისი
2016

ოპერაციის SMS კოდით დადასტურება

01 მაისი
2016

მაისის თვის შეთავაზება

27 აპრილი
2016

აღდგომის დღესასწაულებზე სერვისცენტრების მუშაობის განრიგი

08 აპრილი
2016

9 აპრილის სერვისცენტრების მუშაობის განრიგი

01 აპრილი
2016

აპრილის თვის შეთავაზება

30 მარტი
2016

MasterCard-ის წამახალისებელი გათამაშება

01 მარტი
2016

3 და 8 მარტს სერვისცენტრების მუშაობის განრიგი

01 მარტი
2016

მარტის თვის შეთავაზება

ბანკში პირველად