სწრაფი ნავიგაცია

 

საქართველოს ბანკის შეგროვებადი ანაბრის მეშვეობით საჭირო თანხის დაგროვებას სულ რაღაც 10 ლარით დაიწყებ, ანაბრის ვადის ბოლოს კი სოლიდურ თანხას შეაგროვებ და მას სურვილისამებრ გამოიყენებ.ასევე, შეძლებ სარგებლობას სხვადასხვა უპირატესობით:
 
  ნებისმიერ დროს დაამატებ  შენს ანაბარს თანხას;
 დააკონვერტირებ მას სასურველ ვალუტაში;
 აიღებ სესხს შეღავათიანი პირობებით და სხვ.
 

 

შეგროვებადი ანაბრის პირობები


მინიმალური პირველადი შენატანი – 10 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – 90-დან 750 დღემდე

ანაბრიდან თანხის გატანის  საკომისიო: 0 ლარიდან
 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ვადიან ანაბარზე შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ ანაბრის ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად.

ანაბრის ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო დოლარი გირვანქა
სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.65%
0.00%
1.55% 0.25%
ეფექტური 7.80% 0.00% 1.56% 0.25%
180-269 6 ნომინალური 8.55%
0.00%
2.00% 0.50%
ეფექტური 8.64% 0.00% 2.01% 0.50%
270-359 9 ნომინალური 9.00%
0.00%
2.65% 1.10%
ეფექტური 9.01% 0.00% 2.65% 1.10%
360-539 12 ნომინალური 9.40%
0.25%
3.25% 1.60%
ეფექტური 9.20% 0.25% 3.23% 1.59%
540-719 18 ნომინალური 9.80%
0.40%
3.50% 1.75%
ეფექტური 9.37% 0.40% 3.44% 1.74%
720-750 24 ნომინალური 9.80%
0.65%
3.85% 2.05%
ეფექტური 9.70% 0.65% 3.77% 2.03%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

 

ანაბრის ვადა სარგებლის ყოველთვიური გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო დოლარი გირვანქა
სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.15% 0.00% 1.45% 0.15%
ეფექტური 7.39% 0.00% 0.46% 0.15%
180-269 6 ნომინალური 8.05%
0.00%
1.90% 0.40%
ეფექტური 8.35% 0.00% 1.92% 0.40%
270-359 9 ნომინალური 8.50%
0.00%
2.55% 1.00%
ეფექტური 8.84% 0.00% 2.58% 1.00%
360-539 12 ნომინალური 8.90%
0.15%
3.15% 1.50%
ეფექტური 9.27% 0.15% 3.20% 1.51%
540-719 18 ნომინალური 8.90%
0.30%
3.40% 1.65%
ეფექტური 9.27% 0.30% 3.45% 1.66%
720-750 24 ნომინალური 8.90%
0.50%
3.70% 1.90%
ეფექტური 9.27% 0.50% 3.76% 1.92%