სწრაფი ნავიგაცია

 

Express ბანკის შეგროვებადი ანაბრის მეშვეობით საჭირო თანხის დაგროვებას სულ რაღაც 10 ლარით დაიწყებ, ანაბრის ვადის ბოლოს კი სოლიდურ თანხას შეაგროვებ და მას სურვილისამებრ გამოიყენებ.ასევე, შეძლებ სარგებლობას სხვადასხვა უპირატესობით:
 
  ნებისმიერ დროს დაამატებ  შენს ანაბარს თანხას;
 დააკონვერტირებ მას სასურველ ვალუტაში;
 აიღებ სესხს შეღავათიანი პირობებით და სხვ.
 

 

შეგროვებადი ანაბრის პირობები


მინიმალური პირველადი შენატანი – 10 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – 90-დან 750 დღემდე

ანაბრიდან თანხის გატანის  საკომისიო: 0 ლარიდან
 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ვადიან ანაბარზე შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ ანაბრის ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად.

 

ანაბრის ვადა

ცალკე სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი დოლარი ევრო გირვანქა სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.65% 1.25% 0.00% 0.25%
ეფექტური 7.87% 1.26% 0.00% 0.25%
180-269 6 ნომინალური 8.55% 2.00% 0.00% 1.00%
ეფექტური 8.74% 2.01% 0.00% 1.00%
270-359 9 ნომინალური 9.00% 2.50% 0.00% 1.50%
ეფექტური 9.10% 2.51% 0.00% 1.50%
360-539 12 ნომინალური 9.40% 3.00% 0.50% 2.00%
ეფექტური 9.41% 3.00% 0.50% 2.00%
540-719 18 ნომინალური 9.80% 3.25% 0.75% 2.25%
ეფექტური 9.58% 3.23% 0.75% 2.25%
720-750 24 ნომინალური 9.80% 3.50% 1.00% 2.50%
ეფექტური 9.37% 3.44% 1.00% 2.47%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

 

ანაბრის ვადა

სარგებლის ყოველთვიური გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი დოლარი ევრო გირვანქა სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.15% 0.75% 0.00% 0.00%
ეფექტური 7.39% 0.75% 0.00% 0.00%
180-269 6 ნომინალური 8.05% 1.50% 0.00% 0.50%
ეფექტური 8.35% 1.51% 0.00% 0.50%
270-359 9 ნომინალური 8.50% 2.00% 0.00% 1.00%
ეფექტური 8.84% 2.02% 0.00% 1.00%
360-539 12 ნომინალური 8.90% 2.50% 0.00% 1.50%
ეფექტური 9.27% 2.53% 0.00% 1.51%
540-719 18 ნომინალური 8.90% 2.50% 0.25% 1.75%
ეფექტური 9.27% 2.78% 0.25% 1.76%
729-750 24 ნომინალური 8.90% 3.00% 0.50% 2.00%
ეფექტური 9.27% 3.04% 0.50% 2.02%