სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (GEO)

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (RUS)


ფიზიკური პირების მომსახურება

საბანკო მომსახურების პირობები ფიზიკური პირებისთვის


დანართები:

საბანკოს დანართი #1 ანაბარი დეპოზიტი VIP(GEO)

საბანკოს დანართი #1 ანაბარი დეპოზიტი VIP(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #2 ანაბარი პრივატ 24(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #2 ანაბარი პრივატ 24(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #3 დაგროვების მომსახურება ყულაბა(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #3 დაგროვების მომსახურება ყულაბა(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #4 ანაბარი ყულაბა(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #4 ანაბარი ყულაბა(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი( GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი( RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #7 ანაბარი დეპოზიტი+(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #7 ანაბარი დეპოზიტი+(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #8 ანაბარი მულტისავალუტო(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #8 ანაბარი მულტისავალუტო(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #9 ანაბარი სტანდარტი ვადიანი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #9 ანაბარი სტანდარტი ვადიანი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #10 ანაბარი Приват-вклад(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #10 ანაბარი Приват-вклад(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #11 ანაბარი ყულაბა ბავშვებისთვის(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #11 ანაბარი ყულაბა ბავშვებისთვის(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #12 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი გრძელვადიანი 36, 48, 60 თვიან(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #12 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი გრძელვადიანი 36, 48, 60 თვიან(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #21 Alta ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #21 Alta ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #24 მეზღვაურის ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #24 მეზღვაურის ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი(RUS)

 

იურიდიული პირების მომსახურება:

საბანკო მომსახურების საერთო პირობები (იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის, ნოტარიუსისთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)


დანართები:

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - ვადიანი ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს(GEO)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - ვადიანი ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს(RUS)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(GEO)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(RUS)

 

სხვა:

სახელფასო პროგრამით მომსახურების პირობები პრივატბანკის კლიენტებისთვის(GEO)

სახელფასო პროგრამით მომსახურების პირობები პრივატბანკის კლიენტებისთვის(RUS)

მომენტალური განვადებით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი)(GEO)

მომენტალური განვადებით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი)(RUS)

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი)(GEO)

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი)(RUS)