სწრაფი ნავიგაცია


გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

თანხის გაგზავნა ხდება „ანელიკ სტანდარტულის ან „ანელიკ სუპერის ტარიფებით.გასაგზავნი თანხის მოცულობა

 

ტარიფი „ანელიკ სტანდარტული“
     ტარიფი „ანელიკ სუპერი 

აშშ დოლარი

Express Bank-სა
და კომერციულ ბანკ
“Anelik RU”-ს
სერვისცენტრებს
შორის
Express Bank-სა
და სისტემა ანელიკის
სხვა ნებისმიერ
მონაწილე მხარეს
შორის

 

 

0-3 000

1.8% 0.8% სტანდარტული ტარიფი

3 000-4 000

0.7% 0.9%

4 000-5 000

0.6% 0.8%

 

>5 000

 

0.5%

 

0.7%

 

 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

 

ტარიფი „ანელიკ სტანდარტული 
     ტარიფი „ანელიკ სუპერი

ევრო

Express Bank-სა
და კომერციულ ბანკ
“Anelik RU”-ს
სერვისცენტრებს
შორის
Express Bank-სა
და სისტემა ანელიკის
სხვა ნებისმიერ
მონაწილე მხარეს
შორის

 

 

0-1 000

3% 0.8% სტანდარტული ტარიფი

1 000-2 000

0.7% 0.9%

2 000-3 000

0.6% 0.8%

>3 000

0.5%

0.7%

 

ფულადი გზავნილები