სწრაფი ნავიგაცია

                                        
                                            

 
გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:
 
აშშ დოლარი/ევრო/რუბლი
 

გადარიცხვის საკომისიო

0.5%-დან

 

ფულადი გზავნილები