სწრაფი ნავიგაცია

                                
 

გასაგზავნი თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

მისაღები თანხის ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/რუბლი


 

        გადარიცხვის საკომისიო          

                  1%-დან                 

 

ფულადი გზავნილები