სწრაფი ნავიგაცია

 

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო
 


დსთ-ს ქვეყნებში*
 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

<100

2

100-2 000

1.5%

2 000-3 000

1.2%

3 000-10 000 აშშ დოლარი/7 000 ევრო

1%

 

 


დსთ-ს ქვეყნებს გარეთ
 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

 

აშშ დოლარი/ევრო

 

აშშ დოლარი

 

ევრო

<50

9

3

50-100

12

5

100-200

20

9

200-300

25

12

300-400

30

16

400-500

35

20

500-750

40

28

750-1 000

45

37

1 000-1 500

70

45

1 500-1 750

75

53

1 750-2 000

85

60

2 000-2 500

100

70

2 500-3 000

115

74

3 000-3 500

135

78

3 500-4 000

155

80

4 000-4 500

175

90

4 500-5 000

195

100


5 000-5 500
 
215 110

5 500-6 000
 
235 120

6 000-6 500
 
255 130

6 500-7 000
 
275 140

7 000-10 000
 
295 -

 

.................................................................................................................................................................

*სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.

 

ფულადი გზავნილები