სწრაფი ნავიგაცია

 

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

 

გზავნილის მიმართულება

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო
აშშ დოლარი/ევრო

,,იუნისტრიმის" ფილიალი
<3 000 აშშ დოლარი/ნებისმიერი მოცულობის თანხა ევროში
 
1%

>3 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
 30 აშშ დოლარი/ევრო
დსთ-ს ქვეყნები
<3 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
1%

>3 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
35 აშშ დოლარი/ევრო
რუსეთი
    <3 000 აშშ დოლარი/ევრო/100 000 რუბლი
 
   0.5%

   >3 000 აშშ დოლარი/ევრო/100 000 რუბლი
 
     35 აშშ დოლარი/ევრო/990 რუბლი
საბერძნეთი - 0.6%
თურქეთი      
   <335 აშშ დოლარი/ევრო 

 
5 აშშ დოლარი/ევრო

335-10 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
1.5%
სხვა ქვეყნები - 1.3%-დან


..............................................................................................................................

*იუნისტრიმის ფილიალში თანხის განაღდების შემთხვევაში გაგზავნის საკომისიო შეადგენს 30 აშშ დოლარს.

ფულადი გზავნილები