სწრაფი ნავიგაცია

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

დსთ-ს ქვეყნების გარეთ

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი

აშშ დოლარი

<50

13

50-100

15

100-200

22

200-300

29

300-400

34

400-500

40

500-750

45

750-1 000

50

1 000-1 500

76

1 500-1 750

81

1 750-2 000

91

2 000-2 500

111

2 500-3 000

121

 3 000 აშშ დოლარის ზემოთ ყოველ 500 აშშ დოლარს ემატება 20 აშშ დოლარი.

 

დსთ-ს ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

საკომისიო

აშშ დოლარი

აშშ დოლარი

<200

3

200-2 000

1.7%

2 000-3 000

1.3%

>3 000

1%

.................................................................................................................................................................

*აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.დსთ-ს ქვეყნებში თანხის გაგზავნისას შეგიძლიათ აირჩიოთ ახალი სერვისი „12-საათიანი გაგზავნა“. ამ შემთხვევაში თქვენ გადაიხდით ნაკლებ საკომისიოს, მაგრამ მიმღები თანხას გაგზავნიდან მხოლოდ 12 საათში გაანაღდებს.

 

12-საათიანი გაგზავნა

დსთ-ს ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი

აშშ დოლარი

<200

2

200-300

1%

300-3 000

0.5%

 3 000 აშშ დოლარის ზემოთ ყოველ 500 აშშ დოლარს ემატება 20 აშშ დოლარი.

 

ევროზონის ქვეყნებში

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

ევრო

ევრო

<50

13

50-100

15

100-200

22

200-300

29

300-400

34

400-500

40

500-750

45

750-1 000

50

1 000-1 500

75

1 500-1 750

80

1 750-2 000

90

2 000- 2500

110

2 500-3 000

120

3 000 ევროს ზემოთ ყოველ 500 ევროს ემატება 20 ევრო.

                  თურქეთში
 გასაგზავნი თანხის მოცულობა  საკომისიო 
აშშ დოლარი აშშ დოლარი
<200.00 3%
200.01 - 3,000.00 1.5%
>3000.01 1%
 

 

საბერძნეთში
გასაგზავნი თანხის მოცულობა  საკომისიო - აშშ დოლარი საკომისიო - ევრო
0.01 - 2000 1.00 2.00
>200.01 0.5% 1%
 

ისარგებლეთ დამატებითი მომსახურებით:

  წერილობითი/სატელეფონო შეტყობინება ფულადი გზავნილის მოსვლის თაობაზე – 3 აშშ დოლარი/ევრო
 

.................................................................................................................................................................

*გარდა თურქმენეთისა.

 

ფულადი გზავნილები