სწრაფი ნავიგაცია


EXPRESS BANK-ში პროდუქტებითა და მომსახურებით სარგებლობა მარტივია

რომელ საბანკო ოპერაციებს შეასრულებთ?
 

მიიღებთ Express Card-ს;
 
აიღებთ Express კრედიტს;
 
შეიტანთ/გამოიტანთ/გადარიცხავთ თანხას;
 
დაფარავთ კომუნალურ და სხვა გადასახადებს;
 
გადაიხდით საკრედიტო ბარათისა და სესხის დავალიანებას;
 
გაგზავნით/მიიღებთ ფულად გზავნილს;
 
დააკონვერტირებთ თანხას;
 
გაიაქტიურებთ ინტერნეტბანკს, ავტომატურ გადახდებსა და მუდმივ საგადასახადო დავალებას;
 
მიიღებთ ანგარიშიდან ამონაწერს;
 
დაბლოკავთ, გაააქტიურებთ დაბლოკილ პლასტიკურ ბარათს და სხვ.


 

ბანკში პირველად